جرم افترا

1)افترا چیست؟

2)برای طرح شکایت افترا علیه دیگری چه شرایطی لازم است؟

3)مجازات افترا چیست؟

4)طرح شکایت افترا توسط وکیل چه مزایایی دارد؟

5)نحوه اثبات اتهام افترا چگونه است؟

6)نحوه دفاع در مقابل اتهام افترا چگونه است؟

7)دادسرا و دادگاه صالح در جرم افترا کدام است؟

8)توهین و افترا چه تفاوتی با هم دارند؟

9)آیا افترا از طریق پیامک قابل پیگیری کیفری است؟

10)آیا افترا سبب ایجاد سوءپیشینه موثر برای فرد می شود؟

1- طبق ماده 697 قانون مجازات اسلامی هر کسی به وسیله اوراق کتبی یا از طرق شفاهی

یا به هر وسیله دیگر به کسی جرمی را نسبت دهد و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید به

یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از این دو محکوم خواهد شد.

با توجه به متن بالا باید بگوییم هر وقت کسی اعمالی که مجرمانه است مثل سرقت ، قتل ،

کلاهبرداری و….را به کسی نسبت دهد و نتواند آن را اثبات کند در این حالت می توان علیه

فرد شکایت افترا را مطرح کرد، ولی اگر شاکی اتهام سرقت را علیه فردی مطرح کند و در

دادگاه آن را به اثبات برساند، در این حالت نمی توان علیه شاکی ،اتهام افترا مطرح کرد.

شرایط لازم برای تحقق جرم افترا

الف) در مرحله اول باید کسی جرمی را به دیگری نسبت دهد. مثل سرقت، کلاهبرداری، قتل، رشوه و….

ب)صراحتا این اعمال را به دیگری نسبت دهد.

ج)فردی که جرمی را به دیگری نسبت داده است نتواند ادعای خود را اثبات کند.

مجازات جرم افترا : مجازات این عمل یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از این دو مجازات است.

مزایای طرح شکایت توسط وکیل:

  • مدت زمان اثبات این جرم بسیار کم تر است.
  • نیازی به حضور شاکی در مراحل دادسرا و دادگاه نیست.
  • اثبات این جرم توسط وکیل با توجه به دانش او در امور کیفری و تجربه او بسیار آسان و صد در صدی خواهد بود.
  • دفاع از شما در مقابل این اتهام توسط وکیل تا صدور حکم برائت ادامه خواهد داشت.

 

نحوه اثبات : این اتهام با ادله کتبی مثل پیامک قابل اثبات است.

اگر افترا توسط متهم شفاهی گفته شده باشد با شهادت شهود قابل اثبات است.

نحوه دفاع: وقتی اتهام افترا توسط فردی علیه شما مطرح می شود شما نیازمند یک لایحه

دفاعیه در مقابل این اتهام هستید . وکلای موسسه همای عدالت با داشتن تخصص در امور

کیفری و تجربه در این حوزه شما را تا صدور حکم برائت حمایت می کنند.

دادسرای و دادگاه صالح در جرم افتراء: با توجه به محل وقوع جرم باید دادسرا و دادگاه صالح

را تشخیص دهید. به عنوان مثال اگر افترا در منطقه….. رخ دهد دادسرای صالح برای

طرح شکایت کیفری ……. خواهد بود.

تفاوت توهین و افترا

این دو جرم با هم فرق دارند در توهین شما صرفا حرف یا عملی که

باعث تحقیر فرد می شود به کار می برید و یا از الفاظ رکیک استفاده می کنید ولی در افترا

شما به دیگری جرمی را نسبت می دهید در حالی که در توهین حرف یا عملی که به دیگری

نسبت می دهید جرم نیست بلکه فحش یا الفاظ رکیک است.

افترا و پیامک: افترا از طریق هر نوشته ای قابل اثبات است. اگر فردی مثلا جرم سرقت را

از طریق پیامک به شما نسبت دهد می توان علیه این فرد شکایت افترا را مطرح کند.

افترا و سوءپیشینه: اگر اتهام افترا علیه شما اثبات شود این جرم سبب ثبت سوءپیشینه کیفری موثر نخواهد بود.