معنی حد قذف

برای آن که حد قذف را توضیح دهیم به معنای توضیح داده شده دقت کنید.

حد به چه معناست

حد به معنی مجازاتی است که میزان، نوع و کیفیت آن در قرآن کریم معین گردیده است.

یکی از حدودی که در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین گردیده، حد قذف است.

قذف به چه معناست

قذف بدین معنی است که شخصی به دیگری نسبت زنا یا لواط بدهد یعنی به او بگوید که تو مرتکب عمل شنیع زنا یا لواط (همجنس بازی مردان همراه با دخول) شده ای.

این جرم می تواند به صورت علنی یا غیر علنی و یا حتی نسبت به شخص فوت کرده نیز تحقق یابد.

کسی که مرتکب به حد قذف شود در صورت اثبات، حکم آن 80 ضربه شلاق می باشد.

لیکن به هر حال در صورتی فرد مرتکب به حد قذف (80 ضربه شلاق) محکوم می گردد که نادرستی کلام گوینده در دادگاه اثبات گردد.

حد قذف کسی که اتهام زنا و لواط را وارد کرده است چه حکمی دارد
حد قذف

اتهام زنای نسب

گفتنی است اگر زنی به مردی اتهام زنای نسبت به خود بدهد و در عین حال نتواند این موضوع را به طریق محکمه پسند اثبات نماید، آن مرد حق دارد به عنوان جرم قذف، علیه آن خانم شکایت نماید.

قذف می تواند به صورت گفتاری، نوشتاری و یا حتی به صورت الکترونیکی تحقق یابد.

در چه صورت قذف کننده تحت تعقیب کیفری قرار میگیرد؟

استثنائاً حد قذف جنبه حق الناسی دارد یعنی صرفاً فرد قاذف (قذف کننده) در صورتی تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد که فرد مقذوف (قذف شونده) نزد مراجع قضایی شکایت کند،

در غیر این صورت قذف کننده توسط دادسرا و محاکم کیفری تحت تعقیب قرار نمی گیرد و طبیعتاً مجازاتی نیز برای او در نظر گرفته نمی شود.

در صورتی که قذف شونده فوت نماید ورثه او(به غیر از همسر) می توانند علیه قذف کننده شکایت نمایند و او را در صورت اثبات جرم با ادله قانونی به مجازات قذف محکوم نمایند،

در این خصوص باید توجه داشت که اگر برای مثال ورثه فرد 3 نفر باشند و 2 نفر از آنها گذشت نمایند، به صرف شکایت ورثه سوم فرد مورد محاکمه قرار می گیرد.

بدیهی است چنانچه فردی که به دیگری نسبت زنا یا لواط ایراد نموده است، ارتکاب جرم زنا یا لواط را توسط قذف شونده در محکمه اثبات نماید به مجازات قذف محکوم نمی گردد

همچنین اگر فردی به دیگری نسبت زنا یا لواط بدهد و دیگری نیز در مقام مقابله به مثل برآید یعنی چنین نسبت هایی را به قذف کننده بدهد، در این صورت، حد قذف(80 ضربه شلاق حدی) ثابت نمی شود

لیکن هر یک از طرفین حسب مورد به 31 تا 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم می گردند.

با لحاظ مطالب فوق حتماً متوجه شده اید که قذف صرفاً در مواردی تحقق می یابد که فردی به دیگری صراحتاً و به صورت شفاف جرم زنا یا لواط را نسبت دهد و در صورتی که جرم انتسابی غیر از دو مورد مذکور باشد می توان فرد مرتکب را به عنوان جرم افترا تحت تعقیب قرار داد.

افزودن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *