وکیل ارث و ورثه

موضوع ارث از جمله موضوعات پیچیده حقوقی است در این مقاله سعی می کنیم مختصرا رئوس و مطالب مهم پیرامون ارث را جهت آشنایی اولیه هم میهنان عزیزمان ارائه دهیم.

همه ما می دانیم که حیات هر فردی ناگزیر روزی به پایان می رسد و از طرف دیگر اموال و دارایی های به جا مانده،از فرد  می بایست تعیین تکلیف شود.توضیح این که جدا از مسئله وصیت که خود نیازمند بخشی جداگانه است، مسئله ارث تابع قواعد و اصولی است.

تقسیم بندی وراث

در واقع در قوانین ما خویشاوندان نسبی فرد به سه دسته تقسیم بندی می شوند.

طبقه اول وراث

به این صورت که طبقه اول ارث شامل پدر،مادر،فرزندان و تحت شرایطی نوه متوفی می باشد.اگر فردی که فوت می نماید فردی از طبقه اول از خویشاوندان داشته باشد که در زمان فوت متوفی در قید حیات باشند نوبت به طبقه دوم ارث یعنی برادر،خواهرو پدر بزرگ و مادر بزرگ متوفی و در طبقه سوم ارث یعنی عمه  و عمو و خاله و دایی و فرزندان آنها نمی رسد.

طبقه دوم وراث

ولی اگر در طبقه اول کسی نباشد نوبت به طبقه دوم و اگر در طبقه دوم ارث کسی نباشد نوبت به طبقه سوم می رسد.در کنار این سه طبقه همسر متوفی (شوهر یا زن )نیز ارث می برند بدین صورت که اگر متوفی دارای شوهر باشد در صورت وجود فرزند سهم شوهر 4/1ودر غیر این صورت 2/1از ترکه است و اگر متوفی دارای زن باشد در صورت وجود فرزند برای متوفی 8/1و درغیر این صورت4/1 ارث می برد.

لازم به ذکر است اگر متوفی دارای زوج های متعدد باشد حسب مورد 4/1و8/1بین همسران   به نحومساوی تقسیم می شود.

محرومیت از ارث

همه ما شنیدیم که بعضا افراد نا آگاه از قوانین مساله محرومیت از ارث را مطرح می کنند این در حالی است اساسا محرومیت از ارث جایگاه قانونی ندارد.مثلا اگر پدر بگوید تو را از ارث محروم کردم این صحبت او قانونا قابل پذیرش نیست وفرزندان او مطابق با قواعد ارث سهم خود را می برد،البته راهکارهایی وجود دارد که سهم بعضی از ورثه کم شودیا حتی سهمی از ارث نصیب آن ها نشودولی این امر در قالب محرومیت از ارث مطرح نمی شود ونیازمند مبحثی جداگانه است.اصولاهریک از ورثه دارای سهام مشخصی هستند  لیکن بسته  به این که ورثه حین فوت به چه کسانی باشند ممکن  است سهم آنها ازارث تقلیل یا افزایش یابد لذا به طور کلی نمی شود اظهار نظر نمود.

برای مثال این که پسر متوفی چقدر ارث می برد ، باید بقیه ورثه را نیز در نظر گرفت و به لحاظ سهم آنها سهم الارث پسر را تعیین نمود در خصوص ارث مسائل بسیار زیادی وجود دارد که از موضوع این مقاله خارج است.برای مثال مساله تقسیم ارث بین ورثه در صورتی که ورثه با یکدیگر در گیر اختلاف بشوند و این که چه راهکارهایی وجود دارد یا مساله زوجه که ازعین اموال غیرمنقول (مثل اپارتمان و زمین)ارث نمی برد ولی ازقیمت آن ها ارث می برد ، متاسفانه در خانواده ها مشاهده می شود که بعضی از ورثه سعی در تضییع حق ورثه دیگر دارنددر این شرایط توصیه می شود با یک وکیل ارث مشورت نمایید.

افزودن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *