حقوق کیفری شامل چه مواردی میشود؟

حقوق کیفری چیست؟

حقوق کیفری در حقوق ایران با عنایت به این که مشتمل بر مجازات های حبس، اعدام،

شلاق، مصادره اموال و غیر است از اهمیت زیادی برخوردار است.

قانونگذار ما مجازات ها را به سه نوع تقسیم بندی کرده است. گروه اول جرایمی است

که منجر به آسیب های جسمانی و حیثتی علیه اشخاص میشود. مانند قتل و توهین و…

گروه دوم جرایمی است که منجر به ایراد ضرر مالی به افراد میگردد. مانند سرقت،

کلاهبرداری، خیانت در امانت، صدور چک بلامحل و…

در نهایت گروه سوم جرایمی است که منجر به لطمه به مسائل ملی منافع و

امنیت ملی میگردد. مانند محاربه، جعل و غیره

موسسه حقوقی و داوری دادبانان همای عدالت نظر به اهمیت حقوق کیفری

بر آن است تا هم از طریق فضای مجازی و سایت و هم به صورت حقوقی و قبول وکالت

شهروندان عزیز را در این عرصه پشتیبانی و حمایت کند.