جرم جعل

جرم جعل ، آنچه در جعل مهم است. امکان به اشتباه انداختن دیگری است به گونه ای متوجه جعلی بودن سند نشود.

اثبات جرم جعل: جرم جعل یکی از جرایم پیچیده است که دفاع در مقابل این اتهام و اثبات آن نیازمند

دانش در حقوق کیفری است که اتمام این کار توسط وکلای مجرب بسیار آسان خواهد بود

چرا که وکیل با تقاضای قرار کارشناسی اثبات آن را امکان پذیر می کند و اگردر پرونده جعل،

امکان استفاده از قرار کارشناسی نباشد. وکیل استفاده از سایر ادله و امارات اثبات آن و یا دفاع

در مقابل آن را آسان می سازد.

جعل سند

اثبات جرم جعل، وکیل می تواند تقاضای قرار کارشناسی بکند و این امر یکی از راه های اثبات جعل است.

دفاع در مقابل اتهام جعل: جرم جعل از جمله جرایم پیچیده است که دفاع در مقابل آن نیازمند دانش

در حقوق کیفری، تجربه و تخصصی است که وکلای موسسه دادبانان همان عدالت با داشتن مهارت

و دانش و تجربه در این زمینه دفاع از این اتهام را برای شما انجام می دهند.

مزایای شکایت کیفری توسط وکیل

وکیل می تواند در مدت زمان بسیارکمی و در اسرع وقت برای شما این شکایت را ثبت و پیگیری کند.

موکل در هیچ یک از مراحل دادسرا و دادگاه نیاز به حضور ندارد. وکیل برای دفاع از شما- صدور قرار

کارشناسی و گرفتن ضرر و زیان در اسرع وقت اقدام می کند.

کپی وصل: اگر فقط یک نسخه کپی وجود داشته باشد و اصل سند در اختیار نباشد اثبات جعل امکان پذیرنیست.

افزودن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *