خیانت در امانت

خیانت در امانت یکی از جرایمی است که آمار بالایی از پرونده های کیفری را به خود اختصاص می دهد.

طبق ماده 674 قانون مجازات اسلامی:

هر گاه کسی هر مال منقول و قابل جابه جا شدن یا هرمال غیرمنقول «مالی که قابلیت

جابه جایی ندارد» به کسی سپرده باشد ولی آن فرد مال را استفاده کند- تلف کند- مفقود کند

– تصاحب کند و یا مال را برنگرداند جرم خیانت در امانت به وقوع پیوسته است و مجازات آن شش

ماه تا سه سال حبس است.

شاکی برای طرح شکایت خیانت در امانت باید اثبات کند مالی را به فردی سپرده است.

اثبات این ادعا با شهادت شهود- فیلم ضبط شده- صدای ضبط شده- داشتن رسید یا فاکتور

یا سایر ادله و امارات امکان پذیر است.

اگرفردی مالی را که برای اجاره- وکالت- عاریه و ودیعه به دیگری سپرده است اما در زمان

مطالبه، طرف مقابل مال را تعمداً مسترد نمی کند طرح جرم خیانت در امانت علیه وی قابل

طرح است. ولی اگر طرف مقابل بتواند اثبات کند نه تعمداً بلکه سهواً مال را مسترد نکرده

است می تواند از خود دفاع کند. در هر حال اثبات و دفاع دعاوی کیفری امری پیچیده است

که وکلای مجرب و متخصص موسسه حقوقی همای عدالت پیروزی در دعوای کیفری را

برای شما قطعی خواهند کرد.

سوال: برای تعقیب مرتکب جرم خیانت در امانت به کدام دادسرا برویم؟

هر در جایی که متهم مال را فروخته/ استفاده کرده/ مخفی کرده آن جا محل وقوع جرم است.

سوال: بعد از اینکه بین زوجین اختلافاتی حاصل شد و جهیزیه زن در خانه شوهر ماند؛

می شود علیه او طرح دعوای خیانت در امانت کرد؟ خیر- زن باید دادخواست مطالبه جهیزیه را در دادگاه حقوقی مطرح کند.

اشتراک گذاری این صفحه در شبکه های اجتماعی