وصول مطالبات چیست

انواع وصول مطالبات

وصول مطالبات : با گسترش جمعیت، نوع بشر و طبعاً افزایش روابط اجتماعی و همچنین با عنایت به عدم

امکان انجام معامله به صورت نقدی در تمای موارد، بشر با اختراع چک و رسید …

قوانینی وضع نموده است تا در سایه این گونه ضرورت های اجتماعی حقوق افراد

تضیع نگردد. موسسه حقوقی و داوری همای عدالت، با بهره گیری از وکلای متخصص

در زمینه وصول مطالبات، آمادگی پذیرش دعاوی و ارائه راهکارها و مشاوره حقوقی در این زمینه

را به شهروندان عزیز دارد.