نفقه چیست ؟ مرد مکلف است نفقه همسر خود را بپردازد.

این حق تنها در ‏عقد ازدواج دائم وجود دارد و در نکاح موقت زن حق نفقه ندارد مگر این که ‏شرط شده باشد.

منظور از نفقه همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت ‏زن است مانند غذا، مسکن،

لباس، هزینه های درمانی و بهداشتی و … اموالی ‏که مرد به عنوان نفقه به زن می دهد

اگر از اموال مصرفی باشد (مانند غذا و ‏لباس) و همچنین طلا و زیور آلاتی که مرد به زن

می دهد، به مالکیت زن در ‏می آید و متعلق به خود او خواهد شد ولی اموال غیرمصرفی

مانند منزل و ‏اثات منزل که در اختیار زن قرار می گیرد، به مالکیت زن در نمی آید و متعلق

‏به شوهر است که زن تنها حق استفاده از آن ها را دارد. ‏

قوانین مربوط به نفقه

اگر مرد از پرداخت آن خودداری کند، زن می تواند به دادگاه خانواده ‏مراجعه کند و الزام

شوهر را به دادن آن بخواهد. هم چنین اگر الزام شوهر ‏ممکن نباشد، زن می تواند مطابق

قانون درخواست طلاق کند. به علاوه عدم ‏پرداخت آن جرم محسوب می شود و مجازات

آن حبس بیش از 6 ماه تا 2 ‏سال است. ‏

نفقه چیست نکته قابل توجه این که نفقه زن به محض وقوع عقد بر عهده مرد است ولی ‏اگر زن از

انجام وظایف زناشویی خود خودداری کند و به اصطلاح ناشزه ‏باشد، حق نفقه او

ساقط می شود و مرد تکلیفی به دادن آن نخواهد داشت و ‏هرگاه تمکین کند، مستحق

آن است. در عین حال در دادگاه مرد باید ثابت کند ‏که زن ناشزه است و وظایف زناشویی

خود را انجام نمی دهد تا محکوم به ‏پرداخت آن نگردد. ‏

نفقه مطلقه رجعیه نیز درایام عده بر عهده شوهر است. همچنین اگر زن مطلقه ‏حامله باشد،

تا زمان وضع حمل مستحق نفقه است. ‏

برای مطرح کردن سوالات خود در ارتباط با این موضوع میتوانید به بخش گفتگوی آنلاین مراجعه کرده

و سوالات خود را در آن قسمت مطرح کنید. یا با وکیل خانواده در ارتباط باشید.