انجام موارد مربوط به ثبت احوال

امور ثبت احوال

وکیل امور ثبت احوال

کلیه امور ثبت احوال و طی کردن مراحل قانونی آن در موسسه حقوقی دادبانان عدالت انجام میگیرد.

تغییر نام و تاریخ تولد گاهی اوقات پروسه زمان بری دارد. در مواردی برای تغییر نام باید از طریق دادگستری
اقدام کرد. برای مثال همان طور که میدانید نامهای خارجی در ثبت احوال برای وارد شدن در شناسنامه قابل قبول
نیست. و این موضوع میتواند برای کسانی که دو تابعیتی هستند و در شناسنامه خارجی او نامی غیر فارسی
و عربی گذاشته شده است و قصد گرفتن شناسنامه ایرانی دارد مشکل ایجاد کند.

در این موارد باید با ارائه دادخواست به دادگستری برای تغییر نام اقدام نمایید.

و نمیتوان مستقیم از طریق ثبت احوال اسامی غیر فارسی و غیر عربی را در شناسنامه ثبت کرد.

برای به دست آوردن اطلاعات کافی در ارتباط با امور مربوط به ثبت احوال لینک های ذیل را دنبال کنید.

قبول وکالت برای انجام موارد ثبت احوال

برای تغییر نام و یا نام خانوادگی چه شرایطی لازم است؟

اگر شناسنامه شما گم شده باشد چه کاری باید انجام دهید؟