سرپرستی و فرزند خواندگی ‏در حقوق اسلام و به تبع آن قوانین ما فرزند خواندگی پذیرفته نشده است

ولی ‏نهادی تحت عنوان سرپرستی در قوانین پیش بینی شده است. افرادی که ‏دارای شرایط قانونی باشند

می تواند برای درخواست سرپرستی کودکی که ‏در سازمان بهزیستی است و دارای شرایط قانونی

می باشد، درخواست خود ‏را به دادگاه خانواده دهند. افراد زیر می توانند سرپرستی کودکان

و ‏نوجوانان مشمول قانون را درخواست کنند: ‏

‏1)‏ زن و شوهری که 5 سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته و صاحب فرزند ‏نشده اند مشروط بر این که

حداقل یکی از آنان بیش از 30 سال داشته ‏باشد. ‏

‏2)‏ زن و شوهر دارای فرزند مشروط بر این که حداقل یکی از آنان بیش ‏از 30 سال سن داشته باشد. ‏

‏3)‏ دختران و زنان بدون شوهر در صورتی که حداقل 30 سال سن داشته ‏باشد منحصراً حق

سرپرستی اناث را خواهند داشت.‏

‏ این افراد باید صلاحیت مالی و اخلاقی لازم را داشته و اعتیاد به مواد ‏مخدر و ابتلا به بیماری های

واگیردار و صعب العلاج نداشته باشد. ‏

سپردن سرپرستی کودکان و نوجوانان در صورتی مجاز است که: ‏

‏1)‏ امکان شناخت هیچ یک از پدر، مادر و جد پدری آنان وجود نداشته ‏باشد. ‏

‏2)‏ پدر، مادر، جد پدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری آنان در قید ‏حیات نباشند ‏

درخواست سرپرستی

درخواست کنندگان نمی توانند بیش از دو کودک یا نوجوان را سرپرستی کنند ‏مگر در مواردی که

کودکان یا نوجوانان تحت سرپرستی، اعضای یک خانواده ‏باشند. ‏

تقاضانامه درخواست کنندگان باید به سازمان بهزیستی ارائه گردد و سازمان ‏حداکثر پس از دو ماه

نسبت به اعلام نظر کارشناسی اقدام و آن را به دادگاه ‏صالح تقدیم می دارد. دادگاه با احراز شرایط

مقرر در قانون و با لحاظ نظریه ‏سازمان، نسبت به صدور قرار سرپرستی آزمایشی 6 ماهه اقدام می کند

و ‏پس از آن اگر سرپرستی مورد تأیید باشد، حکم سرپرستی صادر خواهد شد. ‏

در خصوص تکالیف و وظایفی که سرپرستان در برابر کودک دارند و همچنین ‏در خصوص رابطه ای که بین

سرپرستان و کودک یا نواجوان تحت سرپرتی ‏ایجاد می شود، با وکیل خانواده تماس حاصل فرمایید. ‏