مطابق  با مقررات  قانون کاررسیدگی به هرنوع اختلاف بین کارگر و کارفرما یا کارآموز که ناشی ازمقررات  کار باشد و منتهی به مصالحه و سازش نگردد در هیات های تشخیص و حل اختلاف به عمل می اید.

مراحل حل اختلاف کارگر و کارفرما چه میباشد؟

بدیهی است در صورت وقوع سازش بین طرفین اختلاف پایان می پذیرد.در غیر این صورت کارگر می تواند شخصا یا از طریق وکیل به واحد کار وامور اجتماعی محل کار خود مراجعه نماید و با پر کردن برگه های دادخواست مربوطه و پیوست کردن اسناد و مدارک خود رسیدگی به ادعا یا ادعاهای خود را در مراجع مربوط خواستار شود.

در این صورت پس از ثبت دادخواست وقت رسیدگی تعیین می گردد و طرفین اختلاف برای حضور در جلسه و شنیدن و بیان اظهارات خود و طرف مقابل دعوت می گردند ، لیکن باید توجه داشت پس از ابلاغ وقت ، عدم حضور هریک از طرفین مانع رسیدگی مراجع حل اختلاف نخواهد شد.

هیئت حل اختلاف

در واقع ابتدا موضوع در هیئت تشخیص مطرح میگردد و چنانچه نسبت به رای هیئت اعتراض به عمل آمد موضوع برای رسیدگی به اعتراض در هیئت حل اختلاف مطرح می شود.

البته اموری مثل ادعای بطلان قرارداد کار یا به کار گیری اتباع بیگانه فاقد پروانه یا به کارگیری افراد
زیر 15سال در محاکم دادگستری مورد رسیدگی قرار می گیرد و هیئت های مذکور صلاحیت رسیدگی به این امور را ندارند.

تفاوت هیئت تشخیص با هیئت حل اختلاف

هیئت تشخیص با حضور هر سه عضو تشکیل جلسه می دهد ولی برای تصمیم گیری رای اکثریت
(دو عضو از سه عضو)کفایت می کند ولی هیئت حل اختلاف دارای 9عضو می باشد وتشکیل جلسه
با7 نفر ازآنان معتبر می باشد و تصمیمات با رای موافق 5نفر از حاضرین اتخاذ می گردد.

کلیه آراء هیئت تشخیص قابل اعتراض در هیئت حل اختلاف است و اصولا چنانچه ظرف مهلت
15 روز از تاریخ ابلاغ رای هیئت تشخیص به آن اعتراض نشود رای قطعی می گردد.

لازم به ذکر است که رای هیئت تشخیص که ظرف 15 روز به آن اعتراض نشود و قطعی گردد
و یا آراء هیئت حل اختلاف همگی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.

بعد از صدور حکم قطعی از هیئت های مذکور  پیروز دعوا برای اجرای حکم می تواند
به اجرای احکام دادگاه محل وقوع کارگاه مراجعه کند
و تقاضای اجرای رای صادره  را با پیوست یک نسخه از رو نوشت ابلاغ شده رای قطعی ، بنماید.

آنچه بیان شد شرح مختصری از صلاحیت و نحوه رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما بود.

موسسه  دادبانان همای عدالت با همکاری وکلای متخصص در امور کارگر و کارفرمادر صورت تمایل
شهروندان عزیز آماده پذیرش دعاوی شما در مراجع مذکور و همچنین دیوان عدالت اداری است.

افزودن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *