طلاق به اراده مرد

طلاق به اراده مرد ‏در کشور ما و در حقوق اسلام، طلاق تنها به اراده مرد واقع می شود و زن ‏حق طلاق ندارد.

در حال حاضر اگر مرد بخواهد زن خود را طلاق دهد، باید ‏به دادگاه خانواده رجوع کند و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری،سعی در ‏اصلاح بین زن و شوهر می نماید

و در صورتی که سازش حاصل نگردد، ‏گواهی عدم امکان سازشبه شوهر خواهد داد. ‏

دفتر طلاق پس از دریافت گواهی عدم امکان سازش به اجرای صیغه طلاق و ‏ثبت آن

اقدام خواهد کرد. مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم ‏به دفتر رسمی ازدواج و طلاق

سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی ‏شدن رای است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت

تسلیم نشود یا طرفی ‏که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ

‏تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادر ‏شده از درجه اعتبار ساقط است.

هر گاه مرد در مهلت مقرر به دفتر طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش ‏را تسلیم کند،

طلاق از طرف مرد

در صورتی که زن ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود، ‏سردفتر به زوجین اخطار می کند برای

اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در ‏دفترخانه حاضر شوند، در صورت عدم حضور زوجه،صیغه طلاق جاری

طلاق به اراده مرد و ‏پس از ثبت به وسیله دفترخانه به اطلاع زوجه می رسد.

در ارتباط با وکیل طلاق بیشتر بخوانید.‏

طلاق به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند ‏واقع می شود.

در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورت ‏جلسه می شود ولی ثبت طلاق

منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد ‏مبنی بر سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده است

مگر این که ‏زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع صورت جلسه تکمیل ‏و طلاق ثبت می شود.

صورت جلسه تکمیل شده به امضای سردفتر، زوجین یا ‏نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می رسد. در صورت

درخواست زوجه ‏گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع مرد به وی اعطا می شود. در هر ‏حال در صورت
انقضای مدت عده و عدم احراز وجوع طلاق ثبت می شود. ‏

افزودن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *