طلاق توافقی

طلاق توافقی ، علاوه بر طلاق به اراده مرد یا طلاق به درخواست زن، نوع دیگر طلاق، توافقی ‏است.

در صورتی که زن و شوهر متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه ‏موضوع را به مرکز مشاوره خانواده

ارجاع می دهد. در این خصوص زن و ‏شوهر می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مزبور

مطرح کنند. ‏در صورت عدم انصراف متقضای از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع ‏را، با مشخص کردن

موارد توافق، جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس ‏می کند. بنابراین در طلاق توافقی، مداخله

مرکز مشاوره لازم است. ‏

این مرکز سعی در ایجاد سازش می نماید و در صورت حصول سازش، ‏سازش نامه تنظیم و در غیر این

صورت نظر کارشناسی خود را در مورد ‏علل و دلایل عدم سازش، با مشخص کردن موارد توافق به صورت

مکتوب و ‏مستدل به دادگاه اعلام می کند و تصمیم گیری در این خصوص با دادگاه ‏است. ‏

صدور گواهی عدم امکان سازش

در صورت طلاق توافقی نیز دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام ‏می کند (ارجاع به داوری در طلاق

توافقی وجود ندارد). طلاق توافقی قابل ‏رجوع با توافق زوجین است. مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش

برای ‏تسلیم به دفتر ازدواج و طلاق سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن ‏رای است. چنانچه گواهی

مزبور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن ‏را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده، ظرف سه ماه

از تاریخ تسلیم در ‏دفترخانه حاضر نشود، یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادر شده از ‏درجه اعتبار ساقط است.

هرگاه گواهی عدم امکان سازش صادر شده بر ‏اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود،

کلیه توافقاتی ‏که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می گردد.

میتوانید در این زمینه با وکیل طلاق مشورت نمایید.

افزودن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *