تغییر نام خانوادگی ‏

در موارد زیر می توان درخواست تغییر نام خانوادگی داد. ‏

  • در صورتی که نام خانوادگی بیش از دو کلمه یا بیش از یک کلمه و یک ‏حرف باشد. مانند معین زاده میرحسینی، پور رضایی

  • در صورتی که نام خانوادگی از واژه های نامتناسب و مستهجن ترکیب ‏شده باشد. مانند پورگدا، یا کلب علی یا تریاکی
  • در صورتی که نام خانوادگی از واژه های خارجی باشد مانند ظریف ‏اف. ‏
  • در صورتی که نام خانوادگی مغایر ارز شهای اسلامی باشد. ‏
  • در صورتی که نام خانوادگی از اسامی محل باشد. ‏
  • در صورتی که نام خانوادگی از القاب و اسامی علمی و کشوری و ‏لشکری باشد مانند دکتر، سرتیپ، یا شهردار

استفاده از نام خانوادگی شوهر برای زن تا زمانی که در قید زوجیت ‏می باشد با اجازه ی شوهر مانعی ندارد. ‏

اشخاصی می توانند درخواست تغییر نام خانوادگی خود را دهند که 18 ‏سال به بالا باشند

یا اگر کمتر از این سن دارند ولی یا قیم آن ها در ‏این خصوص اقدام نماید. ‏

مدارکی که برای تغییر نام خانادگی مورد نیاز است شامل درخواست ‏تغییر نام خانوادگی،

ارائه اصل شناسنامه و دو برگ تصویر از آن. ‏

فرد باید با مدارک مورد نیاز به اداره ثبت احوال مراجعه نموده، و با ‏تسلیم درخواست و مدارک خود،

منتظر تصمیم هیأت حل اختلاف ثبت ‏احوال بماند. پس از موافقت با تغییر نام خانوادگی، موافقت مزبور

‏توسط اداره ثبت احوال به متقاضی ابلاغ می شود. و سپس متقاضی ‏باید درخواستی کتبی اجرای

تغییر نام خانوادگی خود را بدهد تا نسبت ‏به تغییر شناسنامه وی اقدام گردد. ‏

لازم به ذکر است که پس تغییر نام خانوادگی، فرد باید سایر مدارک خود را ‏نیز بر اساس نام خانوادگی جدید خود اصلاح نماید، که امری دشوار است. ‏

اشتراک گذاری این صفحه در شبکه های اجتماعی