وصیت نامه

وصیت نامه ممکن است تملیکی باشد یا عهدی ‏وصیت تملیکی وصیتی است که

کسی مال خود را برای بعد از فوتش به ‏دیگری مجانا تملیک کند. ‏

ولی وصیت عهدی این است که شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا ‏اموری

یا تصرفات دیگر مأمور کند. ‏

در صورتی که شخصی وصیت کند که یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث ‏محروم کند،

این وصیت باطل است زیرا وصیت باید مشروع باشد در حالی ‏که این امر خلاف قانون

و شرع است.

‏به هر حال موصی (وصیت کننده) می تواند هر وقت بخواهد از وصیت خود ‏رجوع کند

یا وصیت نامه ای برخلاف وصیت اول بنویسد. ‏

وصیت نیز تنها نسبت به ثلث (یک سوم) اموال صحیح است و مازاد بر آن نافذ ‏نیست

مگر اینکه ورثه آن را اجازه دهند. ‏

وصیت برای حمل (طفل در شکم) نیز صحیح است.

‏اگر موصی لهم (کسانی برای آن ها وصیت شده ) متعدد و محصور باشند، ‏موصی

به (مال مورد وصیت)بین آنها به صورت مساوی تقسیم می شود مگر ‏این که موصی

طور دیگری مقرر کرده باشد. ‏

انواع وصیت نامه ‏

وصیت نامه ممکن است رسمی یا خود نوشت یا سری باشد. ‏

وصیت نامه خودنوشت در صورتی معتبر است که تمام آن به خط موصی ‏نوشته شده

و دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصی بوده و به ‏امضای او رسیده باشد.

‏وصیت نامه سری ممکن است به خط موصی یا به خط دیگری باشد ولی در ‏هر صورت باید

به امضای موصی برسد و به ترتیبی که برای امانت اسناد در ‏قانون ثبت اسناد مقرر گردیده

در اداره ثبت اقامتگاه موصی یا محل دیگری که ‏در آیین نامه وزارت دادگستری معین می گردد،

امانت گذارده می شود. ‏

تنظیم وصیت نامه رسمی و اعتبار آن به طوری است که برای اسناد تنظیم ‏شده در دفاتر

اسناد رسمی مقرر است. ‏کسی که سواد ندارد نمی تواند به ترتیب سری وصیت نماید. ‏

افزودن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *