مقالات حقوقی ، اخبار ، اطلاعات و راهنمای حقوقی کاربران : در این بخش علاوه بر آشنایی با قوانین مدنی ایران میتوانید اخبار حقوقی را دنبال نمایید.

اکثر افراد جامعه اطلاعات کمی در ارتباط با قوانین مدنی ایران دارند به همین دلیل این عدم آگاهی عامل گذشتن از حقوق خود و یا ارتکاب به جرم میشود.

حد قذف

معنی حد قذف برای آن که حد قذف را توضیح دهیم به معنای توضیح داده شده دقت کنید. حد به چه معناست حد به معنی...

معامله فضولی

معامله فضولی به چه معناست؟ در قوانین ما یکی از مباحثی که در خصوص معاملات و قرارداد ها مطرح می گردد. بحث”فضولی” بودن عقد است...

اجرای اختیاری حکم

پس از این که دادگاهی حکمی قطعی صادر نمود ویا در صورت عدم قطعیت حکم بدوی ، با صدور رای قطعی از مرجع تجدید نظر...

جرایم راهنمایی و رانندگی

در خصوص تصادفات رانندگی و وسایل نقلیه دعاوی ذیل شایع است: تصادف منجر به فوت روزانه موارد بسیاری در خصوص تصادفات منجر به فوت به...

ارث سبب و ارث نسب

قانون مدنی به تبعیت از فقه دو امر را موجب وراثت ارث سبب و ارث نسب می داند: 1. نسب: منظوراز نسب افرادی هستند که...

حقوق کار

حقوق کار : در این مقاله سعی میکنید چند مورد از قوانین مهم در کار را برای شما توضیح دهیم چنانچه سوالی در این رابطه...